TOP termékek

Tanúsítvány

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Blog

2021 január

Bit Buy Bit
2021.01.20 13:09
2021 január

Kedves Vásárlóink!

Néhány fontosabb változás, új információk

 1. Új megjelenés, új design - változott a webáruház kinézete
 2. Utánvétes vásárlási összegek módosítása, előre utalás szabályozása
 3. Árak, termékek, kedvezmények
 4. Jogszabályi változások 2021-től (Minden webáruházban történő vásárlásra vonatkozik!)

1, Új megjelenés, új design - változott a webáruház kinézete

Januárban áttértünk egy újabb, korszerűbb webáruház felületre. 

Előnyei:

 • Jobban áttekinthetők a termékkategóriák
 • A termékleírások olvashatóbbak
 • Több információ található a termékekről

A vásárlási folyamatba beépítettünk egy ellenőrző lépést. Minden vásárlási szándékot egy emailben kapott visszaigazoló linken keresztül meg kell erősíteni a visszaélések / hibás adatfelvétel elkerülése végett. Megerősítés hiányában a leadott rendelést nem tudjuk visszaigazolni, a visszaigazolatlan rendelések 24 órán belül sikertelen státuszba kerülnek.

 

2, Utánvétes vásárlási összegek módosítása, előre utalás szabályozása

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján az utánvétes vásárlások összeghatárát 5000 Ft-ra csökkentettük le. Ennek a sajnálatos oka, hogy több olyan megrendelésünk volt, melyet a vásárló nem fizetett ki, a megrendelt csomagot nem vette át. Ezek a megrendelések előre nem tervezett plusz költségeket eredményeztek, felesleges és magas szállítási és logisztikai díjtételeket indukáltak. Mivel nem kívánjuk a megbízható, hűséges és visszatérő vásárlóinkra terhelni a fentiekből adódó többletköltségeket, így úgy döntöttünk, hogy költségoptimalizálás miatt korlátozzuk az utánvétes vásárlási összegek maximumát.

Ugyancsak szabályoznunk kellet az előre utalásos vásárlás folyamatát is. Ennek következtében amennyiben a rendelés leadásától számított 24 órán belül nem érkezik meg a megadott bankszámlánkra a megrendelt termék ára, úgy addig a leadott megrendelést nem tudjuk visszaigazolni. Ebben az esetben a rendelés meghiúsul, a rendelés sikertelen státuszba kerül. 

3, Árak, termékek, kedvezmények

Visszatérő vásárlóink már tudják, hogy a termék árakat és az elérhető készleteket igyekszünk a lehető legoptimálisabbra hangolni. Ez természetesen azzal jár, hogy komoly termékkészlet forgás van nálunk. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, azokra a termékekre amelyekre nincs kereslet azt rövid időn belül eldobjuk (levesszük a bit-buy-bit.hu termékei közül), amikre pedig érdeklődés van, azokat iparkodunk a lehető legjobb árakon kínálni Önök felé.

Néhány gondolat a kedvezményekről.

Folytatni fogjuk kupon akcióinkat. Itt változatos, összegszerű és százalékos kedvezmények is várhatóak. Lesznek speciális, egyedi ajánlatok is.

 

4, Jogszabályi változások 2021-től (Minden webáruházban történő vásárlásra vonatkozik!)

Az eredeti cikk: https://fogyasztobarat.hu/valtoznak-a-garancia-szabalyai-2021-tol-az-on-webshopja-keszen-all/ 

Szerző: JUTASA Kft. - Dr. Juhász Botond

Az utóbbi években megszokhattuk, hogy sok a webáruházakat érintő jogszabályváltozás: gyökeresen megváltoztak többek között az elállási jogra, a panaszügyintésére és békéltető testületi eljárásra, az online vitarendezési platformra és az adatkezelésre vonatkozó szabályok, és ebbe a sorba illeszkednek a kötelező jótállás 2021. január 1-től megújuló szabályai is.

Ezek a változások az esetek többségében két dolgot igényelnek: (1) a kereskedelmi tevékenység új szabályokhoz igazítását és (2) az általános szerződési feltételek (fogyasztói tájékoztatók) módosítását.

Tekintettel arra is, hogy az elektronikus kereskedelem kiemelt vizsgálati terület a fogyasztóvédelemnél (évente ezres nagyságrendű a hatóság által vizsgált webáruházak száma Magyarországon), érdemes a változó jótállási szabályok bevezetése mellett az eddig esetleg elmaradt egyéb változtatásokat is megtenni, az általános szerződési feltételeket is a megváltozott jogszabályi környezethez igazítani, és a megújuló tájékoztatási határidőkre is figyelemmel lenni. Ehhez próbál segítséget és információt nyújtani – a terjedelem adta keretek között – a jelen írás.

Kit érint a legújabb változás?

Mindenkit, aki a kötelező jótállás alá eső terméket értékesít. Ezek listáját a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 2021. január 1. napjától hatályos állapotának melléklete tartalmazza.

Érdemes azonban azoknak is módosítani a webshopon lévő tájékoztatókat, akik nem forgalmaznak jótállás köteles terméket, mert a tapasztalat szerint a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során általánosságban megkövetelik a jótállásra vonatkozó tájékoztatás meglétét ezekben a webshopokban is, mivel a 45/2014 kormányrendelet ezt előírja.

Mik a főbb változások?

 1. A termék árától függően sávos lett a jótállási idő (1-2-3 év)
 2. E-jótállási jegy is kiállítható
 3. Pontosított javítási határidők
 4. A fogyasztó dönt, hova fordul javításért
 5. A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez
 6. Pontosan meghatározzák a szakvélemény kötelező tartalmi elemit

Mi az a jótállás/garancia?

Az újdonságok részletezése előtt célszerűnek látszik röviden bemutatni a jótállás intézményéti. A köznyelvben garanciaként használt fogalom szabatos jogi megfelelője a jótállás. Noha a vásárlók többsége a garancia szót érti és ismeri, a webshop általános szerződési jótállásként kell hivatkozni és bemutatni.

A jótállás két fajtáját ismerjük:

 1. jogszabályon alapuló kötelező jótállás (ennek változnak a szabályai 2021 januártól)
 2. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal (ezzel most nem foglalkozunk)

A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és az eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt „garantálja”, hogy az általa eladott dolognak nincs – és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni, és ha ezekre nem képes, akkor a vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

A termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év)

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos lett:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Elektronikus jótállási jegy – akár emailben vagy letölthető formában

Természetesen továbbra is lehetőség van papír alapú jótállási jegy kiállítására és átadására, de a vállalkozás mostantól dönthet úgy is, hogy jótállási jegyet elektronikus úton – e-mailben, vagy letölthető dokumentumként – adja át a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy lehet akár a számla is, ha annak tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó előírásainak.

Lehetséges a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel átadni, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, de ez esetben az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig biztosítani kell.

A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség

A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.

Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

A fogyasztó dönt, hova fordul javításért

A 2021. január 1-et követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében a fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A csomagolás megőrzése nem kötelező jótállás érvényesítéséhez

Régi vitát zárt le a jogalkotó azzal, hogy kimondta – tekintettel a fogyasztóvédelmi vizsgálatok során gyakran tapasztalt azon jogsértésre, hogy a vállalkozás megköveteli a termék eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez -, hogy a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A szakvélemény kötelező tartalmi elemi

Akár a kellékszavatossági időszak első hat hónapjáról van szó, akár a jótállás teljes időtartamáról, ha a fogyasztó által hibásnak jelzett termékkel kapcsolatban a vállalkozásnak az az álláspontja, hogy nem rejtett hibáról van szó, hanem a hibát a fogyasztó okozta például a nem rendeltetésszerű használattal, úgy a hibás teljesítési vélelem miatt ezt a vállalkozás köteles szakvéleménnyel bizonyítani. A szakvélemény kötelező tartalmi elemét a jogszabály így határozza meg:

 • megrendelő neve és címe;
 • üzlet neve és címe;
 • vizsgálat tárgya;
 • vizsgálati díj összege;
 • vizsgálati díj fizetésére kötelezett;
 • termék beérkezésének időpontja;
 • vásárlás időpontja;
 • minőségi kifogás bejelentésének időpontja;
 • fogyasztó kifogása;
 • vizsgálati módszerek;
 • vizsgálat megállapításai indokolással ellátva;
 • tájékoztatás;

A szerviz értesítési kötelezettsége

A javítószolgálat januártól köteles igazolható módon értesíteni a kereskedőt a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről, illetve ha a termék nem javítható, akkor annak tényéről. Úgyszintén értesíteni köteles a kereskedőt a szerviz, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, vagy ha a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt. E kötelezettség teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Hogyan érinti ez a webáruházak általános szerződési feltételeit?

A vonatkozó kormányrendelet 11. § (1) bekezdés n) pontja szerint a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót – egyebek mellett – a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről mégpedig oly módon, hogy „a jótállásra vonatkozó tájékoztatást a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség”. Ennek a tájékoztatásnak a legtöbb webshop az ÁSZF-ben tesz eleget, ezért szükséges elvégezni a módosításokat.